Potravinářské poradenství

Osobní přístup.
HACCP na míru.
Provedeme Vás legislativní džunglí.

DOPLŇKY STRAVY

Značení dle platné národní a evropské legislativy pro doplněk stravy, obohacená potravina, potravina pro zvláštní výživu. Notifikace a registrace speciální potraviny. Poradenství v oblasti bezpečnosti potravin pro tento segment potravin. Školení speciální potraviny, výživy a zbožíznalství.

Naše společnost je na svou činnost pojištěna u České pojišťovny.

Charitní nadační fond Tábor

V březnu tohoto roku jsme měli možnost a příležitost vypomoci Charitnímu nadačnímu fondu v Táboře. Bylo nám potěšením pro CHNF vypracovat dokumentaci nutnou pro zajištění dovozu potravin. Charitní nadační fond začátkem roku 2018 uzavřel smlouvu s Potravinovou bankou Jihočeského kraje z.s. o odběru potravin pro potřebné. Rozvoz bude probíhat 1x za… ...

Rodinná cidrerie Sudkův Důl

Rádi bychom Vám představili rodinnou cidrerii v Sudkově Dole Pozdně gotická tvrz v Sudkově Dole v Josafatském údolí nedaleko Tábora, dnes ovcařství, včelařství, husařství, vejcařství, kaprařství, pstruhařství, zahradářství, sadařství a cidrařství. Na tvrzi v Sudkově Dole lisoval, do dubových sudů plnil, 12 měsíců se staral, andělskou daň doléval, blendoval a… ...

Víte, že můžete sníst i prošlé potraviny???

Mnoho potravin časem ztrácí chuť a klesá jejich kvalita.  Potraviny jinak voní a taktéž se mění jejich konzistence. Jiným čas nijak neublíží. Víte co znamená datum minimální trvanlivosti a co je datum použitelnosti? V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké době představovat… ...

Systémová deratizace pro firemní zákazníky

V prosinci 2017 jsme se stali partnery společnosti Derator s.r.o. Společnost zajišťuje profesionální DERATIZACI, DEZINSEKCI a DEZINFEKCI podle nejnovějších trendů v potravinářství v rámci norem IFS, BRC, FSSC 22000 a HACCP pro potravinářské a výrobní provozy, restaurace, hotely, čerpací stanice, školy, veřejné instituce a další firmy. Samozřejmostí je profesionální zpracování dokumentace… ...

Reference

“Potravinářské poradenství mi na začátku podnikání pomohlo se správným nastavením HACCP v bezobalovém krámku s bio potravinami, konkrétně Ing. Maroušková. Děkuji za osobní lidský přístup a i následnou podporu a konzultace při zavádění HACCP do praxe. I do budoucna vím, na koho se můžu s důvěrou obrátit a kde mi pomohou zvládnout případné legislativní či provozní změny.”

Klient

S panem Nuhlíčkem spolupracujeme od roku 2016. Vytvořil pro nás HACCP, sanitační plán, zkrátka vše, co jsme potřebovali k bezchybnému rozjezdu naší cidrerie z pohledu legislativy. Nadále s ním konzultujeme všechny změny v procesu výroby, ale i legislativní správnost našich etiket. Pana Nuhlíčka můžeme vřele doporučit každému, kdo se prostě potřebuje spolehnout.

Cidrerie Sudkův Důl

Klient

Pro všechny 4 provozy jsme připravili dokumentaci HACCP, DDD, sanitační řády. Dále společně spolupracujeme na školení zaměstnanců a další úpravě dokumentace při změně produktů.

Home Kitchen

Klient

V únoru 2018 jsme úspěšně absolvovali certifikaci IFS. Začínali jsme téměř od nuly – příprava dokumentace včetně zavedení systému HACCP, investovali do skladového prostoru, vytvořili potřebné formuláře, zavedli legislativou požadované postupy, proškolili příslušné pracovníky firmy aj.

Těšíme se na další spolupráci, která souvisí s otevřením nové pobočky, kterou bychom rádi, opět ve spolupráci s Potravinářským poradenstvím, v příštím roce (leden 2019) také certifikovali IFS. Za celý tým, Děkujeme. S pozdravem a úctou firma Mandersloot CZ s.r.o., Klíčany.

Mandersloot

Klient

S MMX Lukáš spolupracuje v oblasti technologie piva.

MMX

Klient

Pro Zemanku a Vivo Food s.r.o. zajišťujeme služby externího manažera kvality. Staráme se o hygienu obou provozů, spravujeme dokumentaci HACCP, připravujeme a účastníme se auditů IFS (BRC), certifikace BIO. Společnosti zastupujeme při kontrolách dozorových orgánů, při jednání s dodavateli atd.

Bio Pekárna Zemanka

Klient

S kolegy z Potravinářské poradenství spolupracujeme již od konce roku 2016. Provedli kompletní audit našeho provozu a skladu, doladili finální HACCP, stanovili deratizační postupy, vytvořili veškeré nutné formuláře a postupy. Vzájemná spolupráce probíhá k naší plné spokojenosti i nadále. Jsme rádi, že máme někoho, komu můžeme defakto kdykoliv zavolat a mít jistotu, že získáme relevantní a hlavně v praxi ověřené doporučení, jak danou situaci řešit. Oceňujeme jejich profesionalitu a zároveň lidský přístup. Těšíme se na další rozšíření naší spolupráce, které již nyní plánujeme.

Empower Supplements

Klient

Potravinářské poradenství.cz pro nás zařizovalo certifikaci IFS a také se na něj obracíme i s dalšími našimi požadavky, které se týkají hlavně legislativy. Velmi oceňujeme profesionální služby a současně vstřícnou lidskou komunikaci. Od navázání spolupráce máme dobrý pocit, že se máme kam obrátit v případě potřeby legislativní či technologické konzultace.

Iswari Superfood

klient