Připravíme Vás k certifikacím

  • IFS
  • BRC
  • FSSC
  •         GLOBALG.A.P.
 Zvažujete ISO 9001,14001 nebo 45001?
Pomůžeme Vám…

Školení  HACCP a hygienické minimum

Dneska frčí i on-line…

HACCP

tvorba dokumentace na míru

Značení potravin

  • Zavádíte nový výrobek na trh…?
  • Nevíte si rady s doplňky stravy…?
  • Potřebujete zkontrolovat etiketu…?

Kompletní servis

pro nové provozy  – projekt, dokumentace, vybavení, udržování systému dle platné legislativy

Koučink

Uzdrav svůj život i mysl…..

Mystery Shopping

Zjištění skutečného stavu očima zákazníka…..

Reference

“Potravinářské poradenství mi na začátku podnikání pomohlo se správným nastavením HACCP v bezobalovém krámku s bio potravinami, konkrétně Ing. Maroušková. Děkuji za osobní lidský přístup a i následnou podporu a konzultace při zavádění HACCP do praxe. I do budoucna vím, na koho se můžu s důvěrou obrátit a kde mi pomohou zvládnout případné legislativní či provozní změny.”

Klient

S panem Nuhlíčkem spolupracujeme od roku 2016. Vytvořil pro nás HACCP, sanitační plán, zkrátka vše, co jsme potřebovali k bezchybnému rozjezdu naší cidrerie z pohledu legislativy. Nadále s ním konzultujeme všechny změny v procesu výroby, ale i legislativní správnost našich etiket. Pana Nuhlíčka můžeme vřele doporučit každému, kdo se prostě potřebuje spolehnout.

Cidrerie Sudkův Důl

Klient

Pro všechny 4 provozy jsme připravili dokumentaci HACCP, DDD, sanitační řády. Dále společně spolupracujeme na školení zaměstnanců a další úpravě dokumentace při změně produktů.

Home Kitchen

Klient

V únoru 2018 jsme úspěšně absolvovali certifikaci IFS. Začínali jsme téměř od nuly – příprava dokumentace včetně zavedení systému HACCP, investovali do skladového prostoru, vytvořili potřebné formuláře, zavedli legislativou požadované postupy, proškolili příslušné pracovníky firmy aj.

Těšíme se na další spolupráci, která souvisí s otevřením nové pobočky, kterou bychom rádi, opět ve spolupráci s Potravinářským poradenstvím, v příštím roce (leden 2019) také certifikovali IFS. Za celý tým, Děkujeme. S pozdravem a úctou firma Mandersloot CZ s.r.o., Klíčany.

Mandersloot

Klient

S MMX Lukáš spolupracuje v oblasti technologie piva.

MMX

Klient

Pro Zemanku a Vivo Food s.r.o. zajišťujeme služby externího manažera kvality. Staráme se o hygienu obou provozů, spravujeme dokumentaci HACCP, připravujeme a účastníme se auditů IFS (BRC), certifikace BIO. Společnosti zastupujeme při kontrolách dozorových orgánů, při jednání s dodavateli atd.

Bio Pekárna Zemanka

Klient

S kolegy z Potravinářské poradenství spolupracujeme již od konce roku 2016. Provedli kompletní audit našeho provozu a skladu, doladili finální HACCP, stanovili deratizační postupy, vytvořili veškeré nutné formuláře a postupy. Vzájemná spolupráce probíhá k naší plné spokojenosti i nadále. Jsme rádi, že máme někoho, komu můžeme defakto kdykoliv zavolat a mít jistotu, že získáme relevantní a hlavně v praxi ověřené doporučení, jak danou situaci řešit. Oceňujeme jejich profesionalitu a zároveň lidský přístup. Těšíme se na další rozšíření naší spolupráce, které již nyní plánujeme.

Empower Supplements

Klient

Potravinářské poradenství.cz pro nás zařizovalo certifikaci IFS a také se na něj obracíme i s dalšími našimi požadavky, které se týkají hlavně legislativy. Velmi oceňujeme profesionální služby a současně vstřícnou lidskou komunikaci. Od navázání spolupráce máme dobrý pocit, že se máme kam obrátit v případě potřeby legislativní či technologické konzultace.

Iswari Superfood

klient

Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce

Pro Vaši provozovnu připravíme podklady pro regulaci škůdců DDD.

Pro samotné provedení kontaktuje naši partnerskou společnost Derator s.r.o., která  poskytuje služby pro domácnosti, ale i velké ekonomické subjekty (firmy, výrobní provozy, restaurace, státní instituce, potravinářské a zemědělské provozy, SVJ a bytová družstva, apod. )

Deratizace – Profesionální hubení hlodavců za pomocí rodenticidních (jedových) nástrah nebo mechanických pastí. Instalace plastových bezpečnostních deratizačních boxů s nástrahou na riziková místa v objektu. Součástí deratizace je následná kontrola a vyhodnocení účinnosti deratizace, včetně upozornění na nedostatky umožňující vnikání hlodavců do objektu.

Dezinsekce – Profesionální hubení lezoucího a létajícího hmyzu pomocí postřiků, gelových nástrah a lapačů. Používáme moderní a efektivní postupy a přípravky bez zápachu, které jsou bezpečné a šetrné pro obyvatele domácností i jejich domácí mazlíčky.

Dezinfekce – Odstranění mikroorganizmů a plísní. Provádíme dezinfekci sociálních zařízení, bytů po zesnulých, v objektech po výskytu hlodavců, holubů. K dezinfekci nabízíme i odstranění zápachů (provonění objektu).

Fumigace –  Zajištujeme ošetření potravinářských a zemědělských provozů proti skladištním škůdcům efektivní a bezpečnou metodou aplikace HCN z tlakových lahví: kyanovodík (HCN) nebo fosforovodík (PH3)Systémová deratizace pro firemní zákazníky – HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000. Norma HACCP je systém stanovení kritických bodů, který by měl minimalizovat riziko kontaminace potravin na cestě od výrobce ke spotřebiteli a zajistit tak jejich bezpečnost a nezávadnost.Kritické body jsou riziková místa v procesu výroby, distribuci a prodeji potravin, ve kterých je vysoké riziko porušení nezávadnosti výrobku.

  • mlýny, napadené obilní zásoby v silech či podlahových skladech, vagónech
  • dřevěný obalový materiál technologických celků v kontejnerech pro předexportní ošetření zásilek
  • muzejní depozitáře a exponáty

Máte-li zájem o konzultaci využijte tento odkaz.