FSSC 22000 (či zkráceně FS 22000)

FSSC 22000 (či zkráceně FS 22000)

Food Safety System Certification standard (Systém certifikace bezpečnosti potravin)

Tato norma je určena hlavně pro výrobce potravin, kteří se chystají dodávat své výrobky do maloobchodních řetězců či prodejen potravin (značkových).

Je určena výrobcům, kteří zpracovávají rostlinné produkty, výrobky s dlouhou trvanlivostí a rostlinné produkty, které se rychleji kazí.

Jako normativní dokument je při certifikacích FSSC22000 využita kombinace normy ISO 22000 s dokumentem určujícím detailní požadavky na tzv. nezbytné předpoklady v oblasti, která je certifikována, tím je splněn požadavek na vydání certifikátu podle FSSC 22000.

Na rozdíl od norem BRC a IFS za certifikačním schématem  FSSC22000 nestojí obchodní řetězce.

Výhody:

Další výhodou FSSC22000 je využití mezinárodní normy ISO 22000, která má jednotnou strukturu s normami ISO 9001, ISO 14001 a dalšími a usnadňuje tak vzájemnou integraci u organizací, které potřebují certifikovat podle několika norem, případně u organizací přecházejících např. z ISO 9001 nebo ISO 22000 na FSSC22000.

FSSC 22000 na rozdíl od BRC a IFS umožňuje v řadě oblastí větší flexibilitu a podporuje využití analýzy nebezpečí a zvážení specifik daného provozu pro rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou požadavky normy zavedeny.