IFS (International Food Standard)

IFS (International Food Standard)

IFS FoodIFS Logistics  (a další např. IFS Cash & CarryIFS HPC IFS Brokers)

Na tvorbě standardů IFS se podílely německé, francouzské a italské maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat

a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

Např. pro výrobce spotřebního zboží jsou vyvinuty standardy IFS HPC a taktéž pro Logistiku IFS Logistic, pro velkoobchod IFS Cash & Carry

IFS Food

Standard IFS Food vznikl jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. IFS Food je určeno společnostem, které zpracovávají potraviny a nebalené produkty. Obchodní řetězce často vyžadují certifikaci IFS po svých dodavatelích, kteří jim dodávají potraviny pod privátní značkou řetězce. IFS audit je však určen i společnostem, které provádí balení potravin, při kterém může dojít k riziku kontaminace.

 IFS Logistics

Standard IFS Logistics je určen společnostem, které pracují již se zabalenými potravinářskými produkty a řeší jejich uskladnění, přepravu a distribuci. Pokud má potravinářská společnost IFS Food, nemusí být auditovaná speciálně na IFS Logistics, protože v rámci IFS Food je kapitola, která zahrnuje také dopravu a skladování zboží.

Jaký standard si dnes vybrat??

Vzhledem k náročnosti jak časové, tak i finanční je potřeba standard pečlivě vybrat. Pokud budete volit BRC, tak je většinou vyžadováno obchodníky z Velké Británie (např. Tesco) navíc je potřeba si uvědomit, že nastal tzv. Brexit a lze tedy předpokládat, že ve střední Evropě bude více převládat IFS. Jelikož je Německo, Italsko, Francouzské, tak ho vyžadují řetězce ze skupiny Schwarz a Rewe (Billa, Penny, Kaufland a Lidl), dále DM drogerie a další. FSSC je norma nejmladší a nejpružnější, ale je spíše uznávána na východě.