Víte co znamená značka KLASA?

Klasa neznamená, že je potravina česká….?

Pro mnohé z nás bude velkým překvapením, že označení KLASA nemá nic společného s původem potraviny a to mám na mysli českým původem potraviny. Potravina nemusí pocházet z Čech. Podmínkou získání tohoto označení je, aby byl výrobek jedinečný, ve srovnání s podobnými výrobky na českém trhu. Původní propagace výrobků upozorňovala na český původ.

Rozhodující je kvalita, nikoliv původ!

Ocenění Klasa může ovšem získat jen výrobek vyrobený v ČR, neboť kontrolu těchto výrobků může provést pouze SZPI nebo Státní veterinární správa. Pouze tyto instituce mají přístup do českých výrobních závodů. Tudíž ocenění může získat jen tento výrobek.

Produkty zahraničních firem mohou tak nést ocenění Klasa, ale jen za předpokladu, že byly vyrobeny v tuzemsku.  Kritéria pro ocenění jsou přísná.

Logo Klasa je udělováno na dobu tří let, ale i pak si výrobci neoddychnou. Produkt musí dodržovat kvalitu i složení a na to dohlížejí naše dozorové orgány každoročně.