Charitní nadační fond Tábor

Charitní nadační fond Tábor

V březnu tohoto roku jsme měli možnost a příležitost vypomoci Charitnímu nadačnímu fondu v Táboře. Bylo nám potěšením pro CHNF vypracovat dokumentaci nutnou pro zajištění dovozu potravin.

Charitní nadační fond začátkem roku 2018 uzavřel smlouvu s Potravinovou bankou Jihočeského kraje z.s. o odběru potravin pro potřebné. Rozvoz bude probíhat 1x za 2 týdny. Pokud víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje, kontaktujte www.chnf.cz.

Jedná se o okresy Beroun a Tábor.

Charitní nadační fond byl založen na základě touhy dobrovolných spolupracovníků pomáhat bližním v nouzi. Charitní nadační fond pomáhá nejen finančně, ale i poradenstvím v sociálně právní oblasti. K tomu disponuje týmem odborných dobrovolných spolupracovníků v oblastech finančního poradenství, právního poradenství, sociálních služeb a péče o mládež. Poskytované poradenství v některých případech nesplňuje kritéria oficiálních profesionálních poradců, nicméně o to větší je osobní angažovanost a zapojení spolupracovníků Charitního nadačního fondu, jejichž jedinou odměnou je radost z poskytnuté pomoci.

Vzhledem k dislokaci těchto pracovníků současné době poskytuje Charitní nadační fond tyto služby pouze v okresech Beroun a Tábor.

Pokud hodláte pomoci lidem v nouzi, využijte prosím jednu z následujících možností:

  1. pracovat jako terénní pracovník – aktivista v sociální, finanční, právní nebo propagační oblasti,
  2. nabídnout ošacení, potraviny nebo vybavení domácnosti,
  3. nabídnout možnost levného ubytování,
  4. poskytnout finanční příspěvek na účet Charitního nadačního fondu č. 3856033399/0800.

Ve všech případech kontaktujte tajemníka Charitního nadačního fondu na adrese chnf@seznam.cz nebo na telefonu 604 831 403.