Značení potravin

Značení potravin

Značení potravin

Každý si řekne: ,,jde o pouhý text na obalu sušenek, to není žádná věda“, ale pravdou je, že tento text skrývá mnoho různých evropských i českých předpisů.

Obal v sobě skrývá mnoho protichůdných zájmů. Zákazníkům musí podávat pravdivé informace o kupovaném produktu, ale zároveň pro prodejce představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prodeje. Ne nadarmo se totiž říká, že obal prodává.  Ovšem i v tomto zápasu platí, že nás zákazník je náš pán.  Jde tedy především o zájmy spotřebitelů, a proto etiketa stále slouží hlavně pro jejich informování.

Každý, kdo se chce zabývat označováním potravin, musí vycházet z evropského nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento předpis byl vydán v roce 2011 a od prosince roku 2014 v celé Evropské unii sjednocuje okruh povinných údajů na balených potravinách a způsob, jakým mají být na obalu uvedeny.

Nezbytné údaje balených potravin můžete nalézt přímo na obalu nebo na připojeném štítku. Velký důraz je kladen na kontrast písma a pozadí. Dále je také zavedena minimální velikost písma. Vše je uzpůsobeno tak, aby spotřebitel nemusel text složitě hledat a luštit.

Klamavá reklama

Zákazníkům musejí být podávány pravdivé a neklamavé informace o složení potraviny, jejím původu, vlastnostech, způsobu výroby, trvanlivosti nebo množství.

Za klamání je považováno záměrné uvedení nesprávných údajů. Dále není dovoleno potravinu vychvalovat za něco, co je samozřejmé. Stejnými pravidly férovosti se řídí i všechny použité obrázky.

Název výrobku

Na obalu běžně najdeme dva názvy výrobku. První z nich je označován za obchodní, kdy se jedná o marketingové jméno. Druhým je takzvaný zákonný název, což je pojmenování, které potravině dává příslušná legislativa.

Volbou zákonného názvu se výrobce zavazuje k určitým kvalitativním požadavkům. Dobrým příkladem může být např. rozdíl mezi zákonným názvem „oříšková oplatka“ a popisným „oplatka s oříšky“. První musí obsahovat alespoň 2,5 % oříšků, u druhé spodní hranice neexistuje.

Základní povinné údaje na potravinách:

 • název potraviny
 • seznam složek
 • zvýraznění všech alergenních složek
 • množství složek zvýrazněných v názvu, na obrázku nebo typických pro daný výrobek
 • čisté množství potraviny
 • datum trvanlivosti nebo použitelnosti
 • zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití
 • adresa výrobce, prodejce nebo dovozce
 • ve vybraných případech země původu
 • návod k použití, je-li nutný
 • obsah alkoholu u nápojů s více než 1,2 % alkoholu
 • výživové údaje