Co znamená zkratka HACCP…..?

HACCP neboli Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém zajišťující preventivní opatření proti zdravotní závadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Zavedení systému HACCP je povinné u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Systém je určený pro všechny potravinářské podniky, které zajišťují výrobu, zpracování nebo distribuci potravin. Dále také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

HACCP udává nezbytné postupy, sloužící k předejití nebezpečí, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Aplikace HACCP je nutná v celém potravním řetězci. Důvod je jednoduchý: Prodejci se musí spoléhat na výrobce, výrobci na dodavatele surovin, dodavatelé surovin na prvovýrobce, přepravce atd.

Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Přínosy HACCP:

  • Zachování kvality a zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků.
  • Minimalizaci výrobních ztrát a úsporu nákladů.
  • Přehledný a jasně definovaný kontrolní systém.
  • Profesionální image, spokojenost a důvěru zákazníka.
  • Splnění zákonné povinnosti.