Aditiva v potravinách

Aditiva v potravinách

Je stále běžnější přidávat do potravin ve velkovýrobě různé „pomocníky“ – Těmto pomocníkům (přidaným látkám) se říká aditiva a spoustu výrobců se bez nich již neobejde. Pomáhají potravinám zlepšit vzhled, chuť a v neposlední řadě i trvanlivost.

Je zcela jasné, že aditiva pomáhají výrobcům jejich potraviny lépe prodat. Otázkou ale je, zda je to zcela neškodné pro jejich zákazníky…A tomu se budeme v dnešním článku věnovat.

Aditiva v potravinách se označují písmenem E a číselným kódem. Tuto „šifru“ spousta zákazníků však nezná a je proto dobré si nejprve zjistit, které přidané látky jsou ještě zdraví nezávadné a které již v přehnaném množství mohou lidskému tělu škodit.

Antioxidanty (E300-E321)

Antioxidanty všeobecně prodlužují trvanlivost potravin. Můžeme je pro lepší přehled rozdělit do dvou skupin:

A, látky působící proti změnám barev např. v masných výrobcích.
Patří sem např. kyselina askorbová (E300)
a kyselina citronová (E330).

B, látky, zabraňující oxidaci v tucích a olejích. Oxidace může vést ke žluknutí a potraviny se pak stávají nepřitažlivé až nepoživatelné. Může docházet i ke ztrátě vitamínů nebo ke vzniku toxických látek.
E 310-312, E320, E321, vitamín C (E300), lecitin (E322) a tokoferoly (E306-E309).

Antioxidanty najdeme nejčastěji v potravinách s vysokým obsahem tuků – oleje, masné výrobky, čokolády, burské oříšky, různé cereální výrobky aj..