Příprava pracoviště na prevenci před onemocněním COVID – 19

Příprava pracoviště na prevenci před onemocněním COVID – 19

Jak se COVID-19 šíří

COVID-19 se do okolí rozšiřuje tím, že infikovaná osoba vykašlává nebo vydechuje kapičky infikované tekutiny. Ty pak dopadají na blízké povrchy a předměty, jakými jsou stoly, počítače, telefony, popř. potraviny apod. Ostatní se mohou nakazit dotykem s těmito povrchy nebo předměty – a to kontaktem s jejich očima, ústy nebo vdechnutím. COVID-19 se přenáší také vzduchem do vzdálenosti 1 až 2 metry od infikované osoby. Platí tedy, že šíření COVID-19 je obdobné jako u chřipky. Většina osob infikovaných COVID-19 má mírné příznaky a vyléčí se. Nicméně u některých osob byl zaznamenán vážnější průběh onemocnění a byla vyžadována nemocniční péče. Riziko se zvyšuje s věkem a případně jinými zdravotními komplikacemi (diabetes, srdeční a plicní onemocnění apod.).

Příznaky onemocnění

 • Zvýšená teplota (37,3°C a výše)
 • Kašel
 • Obtíže při dýchání
 • Bolesti svalů, únava

Pravidla při pohybu v zaměstnání

 • Při příchodu a pohybu po firmě dbát na osobní hygienu (pravidelné umývání rukou a použití dezinfekčního prostředku, který bude nově rozmístěn na všech pracovištích)
 • Dodržovat pravidla respirační hygieny, při kašlání a kýchání si řádně zakrývat ústa papírovým kapesníkem (ne rukou)
 • Udržovat čistotu pracovní plochy a pracovních pomůcek (nože, telefony, klávesnice atd) → Pravidelně používat dezinfekci jak ve formě postřiku (Alcosan aj.) tak čistících ubrousků
 • Při pozorování příznaků onemocnění kontaktovat svého nadřízeného, který po konzultaci s Manažerem kvality určí následné kroky

Pravidla pro příjem návštěv

 • U veškerých naplánovaných návštěv by se měla zhodnotit jejich důležitost a případně zrušit ty méně důležité a využít alternativy (Skype atd.)
 • U veškeré návštěv zvážit, zdali budou vpuštěny do provozu a za jakých podmínek
 • Pravidla pro pohyb externích osob (řidiči, technici atd)
 • Veškeré servisní úkony budou probíhat mimo standardní pracovní dobu pro minimalizování kontaktu
 • Řidiči mají zákaz se pohybovat v prostorech skladu a kanceláří, pokud k tomu nebudou přímo vyzváni
 • Zaměstnanci omezí kontakt na nezbytné minimum. Doporučuje se, aby měl řidič vlastní roušku.

Doporučení pro vedoucí pracovníky

 • Sledování zdravotního stavu svých podřízených a v případě podezření na nemoc konzultovat se Státním zdravotním ústavem nebo Hygienickou stanicí
 • Umožnění čerpání pracovního volna, jak to jen bude možné

Obecná doporučení pro snížení rizika nákazy

 • Vyhýbat se zjevně nemocným lidem
 • Často si mýt ruce vodou a mýdlem, případně dezinfekcí na bázi alkoholu, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí
 • Dodržovat etiketu kašle – v dostatečné vzdálenosti od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (případně rukávem- ne rukou!)
 • Zbytečně se nepohybovat po dopravních uzlech (letiště, nádraží atd)
 • Nestýkat se s lidmi, u kterých víme, že se pohybovali v rizikových oblastech
 • V případě podezření na možnost nákazy, sledovat příznaky a měřit teplotu 2x denně po dobu 14ti dnů

Důležité kontakty