Novinky_blog

Co znamená zkratka HACCP…..?

HACCP neboli Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém zajišťující preventivní opatření proti zdravotní závadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Zavedení systému HACCP je povinné u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Systém je určený pro všechny potravinářské podniky, které zajišťují výrobu, zpracování nebo distribuci potravin. Dále také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

HACCP udává nezbytné postupy, sloužící k předejití nebezpečí, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Aplikace HACCP je nutná v celém potravním řetězci. Důvod je jednoduchý: Prodejci se musí spoléhat na výrobce, výrobci na dodavatele surovin, dodavatelé surovin na prvovýrobce, přepravce atd.

Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Přínosy HACCP:

 • Zachování kvality a zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků.
 • Minimalizaci výrobních ztrát a úsporu nákladů.
 • Přehledný a jasně definovaný kontrolní systém.
 • Profesionální image, spokojenost a důvěru zákazníka.
 • Splnění zákonné povinnosti.

Značení potravin

Značení potravin

Značení potravin

Každý si řekne: ,,jde o pouhý text na obalu sušenek, to není žádná věda“, ale pravdou je, že tento text skrývá mnoho různých evropských i českých předpisů.

Obal v sobě skrývá mnoho protichůdných zájmů. Zákazníkům musí podávat pravdivé informace o kupovaném produktu, ale zároveň pro prodejce představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prodeje. Ne nadarmo se totiž říká, že obal prodává.  Ovšem i v tomto zápasu platí, že nás zákazník je náš pán.  Jde tedy především o zájmy spotřebitelů, a proto etiketa stále slouží hlavně pro jejich informování.

Každý, kdo se chce zabývat označováním potravin, musí vycházet z evropského nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento předpis byl vydán v roce 2011 a od prosince roku 2014 v celé Evropské unii sjednocuje okruh povinných údajů na balených potravinách a způsob, jakým mají být na obalu uvedeny.

Nezbytné údaje balených potravin můžete nalézt přímo na obalu nebo na připojeném štítku. Velký důraz je kladen na kontrast písma a pozadí. Dále je také zavedena minimální velikost písma. Vše je uzpůsobeno tak, aby spotřebitel nemusel text složitě hledat a luštit.

Klamavá reklama

Zákazníkům musejí být podávány pravdivé a neklamavé informace o složení potraviny, jejím původu, vlastnostech, způsobu výroby, trvanlivosti nebo množství.

Za klamání je považováno záměrné uvedení nesprávných údajů. Dále není dovoleno potravinu vychvalovat za něco, co je samozřejmé. Stejnými pravidly férovosti se řídí i všechny použité obrázky.

Název výrobku

Na obalu běžně najdeme dva názvy výrobku. První z nich je označován za obchodní, kdy se jedná o marketingové jméno. Druhým je takzvaný zákonný název, což je pojmenování, které potravině dává příslušná legislativa.

Volbou zákonného názvu se výrobce zavazuje k určitým kvalitativním požadavkům. Dobrým příkladem může být např. rozdíl mezi zákonným názvem „oříšková oplatka“ a popisným „oplatka s oříšky“. První musí obsahovat alespoň 2,5 % oříšků, u druhé spodní hranice neexistuje.

Základní povinné údaje na potravinách:

 • název potraviny
 • seznam složek
 • zvýraznění všech alergenních složek
 • množství složek zvýrazněných v názvu, na obrázku nebo typických pro daný výrobek
 • čisté množství potraviny
 • datum trvanlivosti nebo použitelnosti
 • zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití
 • adresa výrobce, prodejce nebo dovozce
 • ve vybraných případech země původu
 • návod k použití, je-li nutný
 • obsah alkoholu u nápojů s více než 1,2 % alkoholu
 • výživové údaje

Víte, co vlastně pijete?

Víte, co vlastně pijete?

Za okny mráz a pomalu se vznášející sněhové vločky. A vy ve snaze se zahřát, si stále vaříte různé
levné kupované čaje. Ale víte vůbec, CO VLASTNĚ PIJETE?
V nedávném Dtestu prošlo kontrolou kolem 22 ovocných čajů různých druhů, prodávaných v běžných
supermarketech. Výsledky NEBYLY až tak pozitivní, jako by možná mnozí z vás čekali.
Přinášíme vám proto několik tipů, jak si udělat DOMÁCÍ ovocný čaj. Na rozdíl od těch kupovaných budete totiž přesně vědět, co sobě a svým dětem dáváte. Další výhodou je, že tyto po domácku
vyrobené čaje, mohou pít i batolata.

Nebojte se, je to JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ, ZDRAVÉ a velmi DOBRÉ! S výrobou těchto čajů vám klidně
mohou pomoct i vaše děti, až tak je to jednoduché!
Domácí ovocný čaj má jemnou chuť. Mnohokrát do něj už ani není potřeba přidávat cukr, pokud máte
sladké ovoce. Ovocný výluh bude mít i mnoho vitamínů, minerálů a další cenné látky, které vašemu tělu dodají nejen dobrou náladu a energii.

Jak tedy na to?

 

Vámi zvolené ovoce jemně pokrájíte a jednoduše zalijete vroucí vodou. Poté ho necháte 5 minut louhovat. Domácí čaj může být barevný stejně jako ten kupovaný, ale přitom BEZ CHEMIE. Stačí si pouze zvolit barevné ovoce (červená jablíčka, maliny..)

FANTASII se meze nekladou. Do čaje můžete kromě čerstvého ovoce přidat i mnoho dalších ingrediencí jako je například MED! Ovšem pozor, abyste si tím ovocný výluh příliš nepřesladili. Chcete-li si čaj ještě více provonět, můžete přidat i nějaké to KOŘENÍ – SKOŘICI NEBO HŘEBÍČEK. U malých dětí buďte však s dávkováním opatrní, do 1 roka dítěte je lepší koření ve výluhu nepoužívat.  Dospělí si mohou do čaje přidat i něco OSTŘEJŠÍHO na zahřátí např. rum nebo becherovku..

Charitní nadační fond Tábor

Charitní nadační fond Tábor

V březnu tohoto roku jsme měli možnost a příležitost vypomoci Charitnímu nadačnímu fondu v Táboře. Bylo nám potěšením pro CHNF vypracovat dokumentaci nutnou pro zajištění dovozu potravin.

Charitní nadační fond začátkem roku 2018 uzavřel smlouvu s Potravinovou bankou Jihočeského kraje z.s. o odběru potravin pro potřebné. Rozvoz bude probíhat 1x za 2 týdny. Pokud víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje, kontaktujte www.chnf.cz.

Jedná se o okresy Beroun a Tábor.

Charitní nadační fond byl založen na základě touhy dobrovolných spolupracovníků pomáhat bližním v nouzi. Charitní nadační fond pomáhá nejen finančně, ale i poradenstvím v sociálně právní oblasti. K tomu disponuje týmem odborných dobrovolných spolupracovníků v oblastech finančního poradenství, právního poradenství, sociálních služeb a péče o mládež. Poskytované poradenství v některých případech nesplňuje kritéria oficiálních profesionálních poradců, nicméně o to větší je osobní angažovanost a zapojení spolupracovníků Charitního nadačního fondu, jejichž jedinou odměnou je radost z poskytnuté pomoci.

Vzhledem k dislokaci těchto pracovníků současné době poskytuje Charitní nadační fond tyto služby pouze v okresech Beroun a Tábor.

Pokud hodláte pomoci lidem v nouzi, využijte prosím jednu z následujících možností:

 1. pracovat jako terénní pracovník – aktivista v sociální, finanční, právní nebo propagační oblasti,
 2. nabídnout ošacení, potraviny nebo vybavení domácnosti,
 3. nabídnout možnost levného ubytování,
 4. poskytnout finanční příspěvek na účet Charitního nadačního fondu č. 3856033399/0800.

Ve všech případech kontaktujte tajemníka Charitního nadačního fondu na adrese chnf@seznam.cz nebo na telefonu 604 831 403.

Rodinná cidrerie Sudkův Důl

Rádi bychom Vám představili rodinnou cidrerii v Sudkově Dole

Pozdně gotická tvrz v Sudkově Dole v Josafatském údolí nedaleko Tábora, dnes ovcařství, včelařství, husařství, vejcařství, kaprařství, pstruhařství, zahradářství, sadařství a cidrařství.

Na tvrzi v Sudkově Dole lisoval, do dubových sudů plnil, 12 měsíců se staral, andělskou daň doléval, blendoval
a lahvoval Ivo Laurin s rodinou.

Vyrábíme suchý, tichý cider UTOPIA, kvašený spontánně v neutrálních dubových sudech, bez přidané síry, bez filtrace, bez pasterizace a bez sycení.

Cider jsme vinifikovali utopisticky bez selektovaných kvasinek, bez filtrace, bez pasterizace a bez síření.
Díky tomu obsahuje živé kultury mikroorganismů původních v našem Josafatském údolí. Divoké kultury v přirozené sukcesi nejdřív cider šumně prokvasily, aby ho pak kultury následnické malolaktickou fermentací chuťově zakulatily a aromaticky obohatily. Obojí shledáte v chuti a vůni, když ho užijete při teplotě kolem 15 °C ze sklenic na bílé víno.

 

Víte, že můžete sníst i prošlé potraviny???

Víte, že můžete sníst i prošlé potraviny???

Mnoho potravin časem ztrácí chuť a klesá jejich kvalita.  Potraviny jinak voní a taktéž se mění jejich konzistence.

Jiným čas nijak neublíží. Víte co znamená datum minimální trvanlivosti a co je datum použitelnosti?

V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké době představovat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví, se použije datum použitelnosti („spotřebujte do“). Po uplynutí data použitelnosti se potravina nepovažuje za bezpečnou v souladu s čl. 14 odst. 2 až 5 nařízení (ES) č. 178/2002. Pokud tedy najdete na obale „Spotřebujte do …..“, rozhodně dodržujte tuto dobu, protože potravina by Vám po tomto datu skutečně mohla ublížit. Společným znakem takových potravin je, že jsou skladovány v lednici do teploty dané výrobcem. Mezi takto značené potraviny zejména patří:

 • Čerstvé maso
 • Čerstvé ryby
 • Masné výrobky – ovšem ne všechny, trvanlivé výrobky jako Uherák aj. mohou být označeny datem minimální trvanlivosti
 • Lahůdkářské výrobky aj.

Najdete–li na obale datum minimální trvanlivosti, pravděpodobně Vám konzumace potravin po uplynutí tohoto data neuškodí. Zároveň potraviny mohou být po uplynutí dat minimální trvanlivosti uváděny na trh za splnění těchto podmínek:

 • jsou-li takto označeny
 • jsou-li odděleně umístěny od ostatních potravin
 • jsou-li bezpečné

Příklad 10-ti druhů potravin, které lze konzumovat, po uplynutí „DMT“:

 • jogurty
 • sušenky a toastový chléb
 • těstoviny
 • luštěniny, rýže
 • instantní polévky a omáčky
 • zavařeniny
 • máslo
 • uzeniny
 • nealkoholické nápoje a alkohol
 • sušené ovoce, bramborové lupínky, oříšky

 

U některých potravin nenajdete ani dobu použitelnosti ani dobu minimální trvanlivosti, je to u potravin u kterých nemá výrobce povinnost tento údaj uvádět. Je to např. u alkoholických nápojů, ovoce, zeleniny, pečiva určeného ke konzumaci do 24 hod.Vždy ale dejte na své smysly a potraviny důkladně prohlédněte!!

Držte se těchto zásad:

 • potraviny musí být originálně baleny a nesmí být porušen obal
 • nesmí být přítomni škůdci (např. larvy molů aj.)
 • konzervy nikdy nesmí být nafouklé
 • u zavařenin – sledovat vzhled (zda není plesnivý obsah), zda není odfouklé víčko či naopak nafouklé víčko
 • potraviny nesmí zapáchat a chuťově by měly vyhovovat (jakmile Vám chuťově nesedí, rozhodně nekonzumujte !!!)

Přísní byste ovšem měli být u konzumace masa, ryb, drůbeže či sýrů. Tady bychom naopak měli být velmi pečliví a vždy datum použitelnosti kontrolovat!! U těchto potravin je důležité sledovat i jak byly skladovány, protože při porušení chladicího řetězce je zde zvýšené riziko kazivosti a množení choroboplodných mikroorganismů, kteří mohou způsobit vážná onemocnění. 

Systémová deratizace pro firemní zákazníky

V prosinci 2017 jsme se stali partnery společnosti Derator s.r.o.

Společnost zajišťuje profesionální DERATIZACI, DEZINSEKCI a DEZINFEKCI podle nejnovějších trendů v potravinářství v rámci norem IFS, BRC, FSSC 22000 a HACCP pro potravinářské a výrobní provozy, restaurace, hotely, čerpací stanice, školy, veřejné instituce a další firmy.

Samozřejmostí je profesionální zpracování dokumentace pro kontrolní orgány a audity. Společnost má čtyři pobočky Praha, Plzeň, Kladno, Jesenice u Rakovníka.

Společnost je držitelem certifikátu Bureau Veritas EN 16636 – služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům.

Připravujeme školení…..

Připravujeme školení…..

Připravujeme pro Vás školení na zajímavá témata, která byla vybrána pro různé oblasti v potravinářství. Školení jsou určena pro odborníky (manažery kvality, nákupčí, technology) i laickou veřejnost, která se zajímá o zdravou výživu, alternativní stravování, potravinové doplňky, Bio potraviny atd…..

Školení budou vedena odborníky, přes zdravou výživu a alternativní stravování, odborníky na zpracování HACCP        a bezpečnost potravin, školitele pro Bio potraviny a produkty, doplňky stravy, super potraviny.

Připravujeme pro Vás ojedinělý blok školení, která Vás postaví na nohy, budou interaktivní s možností přípravy některých potravin, naučíte se zajímavé recepty, ochutnáte nové potraviny. Důležitým prvkem budou taktéž alergeny, kde se dozvíte jaké jsou legislativní požadavky pro restaurace a kde všude můžete na alergeny narazit.

Pro odborníky nebude chybět blok nazvaný HACCP v praxi. Pro oblast kvality –  hodnocení a dopady na kvalitu při nesprávném zacházení.

Témat připravujeme mnoho a z různých oblastí. Všechna školení budou spojena s ochutnávkou, nudit se rozhodně nebudete!!

 HACCP v praxi
 Alergeny
 Biopotraviny a bioprodukty v praxi
 Suplementy a superfoods
 BIO x neBIO – má to opravdu smysl, výhody, nevýhody, rizika
 Hodnocení a dopady na kvalitu při nesprávném zacházení
 Mladý ječmen a chlorella – bestsellery i top témata českých e-shopů – jaké jsou rozdíly, jak poznat kvalitu
 Legislativa – dovoz BIO suroviny ze třetích zemí
 Strava jako prevence civilizačních onemocnění: cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, rakovina
 Strava jako podpora imunitního systém – prevence zánětů.
 Superpotraviny – jaké, proč a kdy a jak je zařazovat do jídelníčku
 Alternativní stravování a jeho účinky (např. ajurvéda, makrobiotika, tčm nebo ttm, raw stravování, vegetariánství či veganství apod.)

Pokud by Vás některá témata zaujala, prosím kontaktujte nás a my Vás budeme informovat o termínu, ceně a místě konání.

Předběžné přihlášky posílejte přes kontaktní formulář.

Víte co znamená značka KLASA?

Klasa neznamená, že je potravina česká….?

Pro mnohé z nás bude velkým překvapením, že označení KLASA nemá nic společného s původem potraviny a to mám na mysli českým původem potraviny. Potravina nemusí pocházet z Čech. Podmínkou získání tohoto označení je, aby byl výrobek jedinečný, ve srovnání s podobnými výrobky na českém trhu. Původní propagace výrobků upozorňovala na český původ.

Rozhodující je kvalita, nikoliv původ!

Ocenění Klasa může ovšem získat jen výrobek vyrobený v ČR, neboť kontrolu těchto výrobků může provést pouze SZPI nebo Státní veterinární správa. Pouze tyto instituce mají přístup do českých výrobních závodů. Tudíž ocenění může získat jen tento výrobek.

Produkty zahraničních firem mohou tak nést ocenění Klasa, ale jen za předpokladu, že byly vyrobeny v tuzemsku.  Kritéria pro ocenění jsou přísná.

Logo Klasa je udělováno na dobu tří let, ale i pak si výrobci neoddychnou. Produkt musí dodržovat kvalitu i složení a na to dohlížejí naše dozorové orgány každoročně.

 

 

 

IFS (International Food Standard)

IFS (International Food Standard)

IFS FoodIFS Logistics  (a další např. IFS Cash & CarryIFS HPC IFS Brokers)

Na tvorbě standardů IFS se podílely německé, francouzské a italské maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat

a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

Např. pro výrobce spotřebního zboží jsou vyvinuty standardy IFS HPC a taktéž pro Logistiku IFS Logistic, pro velkoobchod IFS Cash & Carry

Pokračovat ve čtení “IFS (International Food Standard)”