Nabízíme Vám služby v oblasti dodržování chemického zákona a evropských nařízení týkajících se chemie a nakládání s odpady.

Co nabízíme:

Zpracování bezpečnostní ch listů

Pomoc při povinnostech týkajících se balení a označování chemických látek a směsí

Splnění oznamovací povinnosti Evropské chemické agentuře

Oznámení při dovozu chemických látek a směsí

Generování UFI kódů, apod.

Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech :

– zpracování průběžné evidence odpadů
– zpracování a podání ročního hlášení o odpadech do systému ISPOP
– označování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů (identifikační listy, označování shromažďovacích prostředků)
– posouzení konkrétní situace v oblasti třídění a nakládání s odpady

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře či telefonicky.