Mystery shopping  je vhodný nástroj pro firmy, které chtějí zjistit skutečný stav svých podniků očima zákazníka. Co dělá mystery shopper? Hodnotí  úroveň obsluhy, personálu, ale také celkového dojmu prodejny, restaurace. Sleduje dodržování hygienických nařízení, čistoty prodejny, zboží atd…
Mystery shopper je placený spotřebitel, který je najat, aby nakupoval v obchodech  či restauracích a shromažďoval data o zákaznících či zaměstnancích. Plní předem dohodnuté úkoly a následně sepisuje zprávu o výsledcích.