Na výrobce, dodavatele a zpracovatele potravinářských výrobků je z hlediska garance kvality a spolehlivosti kladen stále větší důraz. Dodavatelé certifikovaní v oblasti zajištění bezpečnosti potravin jsou často vyhledáváni obchodními řetězci i maloobchodníky a některé řetězce přímo certifikaci vyžadují.

V souvislosti s tím poskytujeme plnohodnotné poradenství a přípravu provozoven na certifikační audit. Provádíme přípravu a zavedení kompletní dokumentace pro mezinárodně uznávané certifikace IFS, BRC a FSSC 2200, GLOBALG.A.P. S naší spoluprací proběhne audit vaší provozovny bez starostí a problémů. Samozřejmostí je i nabídka školení personálu ohledně zavádění norem, bezpečnosti potravin i budoucích změn v požadavcích certifikací a auditů.

IFS 

Organizace IFS (Internatinal Featured Standards) je organizací,  která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Broker.

Certifikace dle standardu IFS se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků. jedná se o mezinárodně uznávaný

Norma IFS Food je standardem pro hodnocení dodavatelů a výrobců potravinářských výrobků do velkoobchodních i maloobchodních organizací.

Pro koho je tento standard určen:

 • pro všechny zpracovatele  a výrobce potravin
 • primární balení
 • pro manipulaci s volně loženými produkty

Cílem IFS certifikace je:

 • získání mezinárodně uznávaného certifikátu
 • získání více významných zákazníků
 • vytvoření společného standardu a jednotného systému hodnocení
 • snížit náklady a časovou náročnost pro dodavatele i obchodníky
 • zajištění odpovědnosti vrcholového vedení
 • zajištění systému řízení kvality
 • zvýšení důvěry dodavatelů
 • efektivní využití zdrojů
 • vylepšení obchodní pověsti jako dodavatel kvalitních výrobků

BRC

BRC Global Standard for Food Safety je globálně uznávaným a často žádaným předpokladem pro mnoho obchodních řetězců.  Standard zahrnuje požadavky na pravidla hygieny, plnění systému HACCP a poskytuje rámec mimo jiné pro oblasti kontroly bezpečnosti potravin,bezpečnosti  integrity, kvality a legálnosti.  Standard BRC je plně uznáván organizací GFSI (Global Food Safety Initiative). Certifikace BRC je vhodná pro dodavatele potravin do obchodních řetězců, výrobců přídavných látek a v oblasti stravování

certifikace priprava provozovny audit

FSSC 22000

Food Safety System Certification představuje kompletní schéma certifikace pro plnění požadavků na bezpečnost potravin. Certifikace FSSC 22000 je založená na existujících ISO normách a je plně uznávána organizací GFSI (Global Food Safety Initiative). Certifikace je též uznávána obchodními řetězci jako věrohodný důkaz o efektivním plnění požadavků na bezpečnost potravin. Schéma FSSC 22000 se skládá ze samotné normy ISO 22000, sektorově specifických požadavků (PRPs) a specifických požadavků FSSC 22000. Systém FSSC 22000 je určen k certifikaci systémů pro bezpečnost potravin u výrobců zaměřených na výrobu či zpracování živočišných produtků, rostliných produktů podléhajících zkáze, výrobky s dlouhou trvanlivostí, výroba obalů pro potravinářství, jiné ingredience a doplňky jako aditiva, vitamíny, bio-kultury

GLOBALG.A.P. 

Certifikace, která je určená všem pěstitelům  a zemědělským podnikům. Správná zemědělská praxe dle  GLOBALG.A.P. umožňuje produkty zemědělců nabízet spotřebitelům, obchodním společnostem a řetězcům.

Proč k certifikaci přistoupit??

Potřebujete ujistit spotřebitele, že potravina splňuje jejich očekávání a dosahuje bezpečnosti a uznání na mezinárodních trzích? Certifikace GLOBALG.A.P. toto zaručuje.

Přínosy certifikace: 

 • ujištění Vašich odběratelů o důkladném dodržování správné zemědělské praxe
 • minimalizace užívání hnojiv a dalších chemických vstupů
 • zvýšení bezpečnosti zemědělských produktů
 • zajištění zpětné vysledovatelnosti produktů
 • odpovědný přístup k bezpečnosti zdraví pracovníků a ochraně životního prostředí
 • minimalizace negativního dopadu na životní prostředí
 • snadnější přístup na trh nejen v České republice
 • zlepšení řízení procesů v rámci společnosti zejména v oblasti bezpečnosti potravin a kvality výrobků

Nabízíme přípravu a zavedení dokumentace k certifikaci  těchto oblastí: 

1/ Květiny & Okrasné rostliny 

2/ Ovoce & Zelenina 

3/ GLOBALG.A.P. GRASP 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím formuláře.