ISO 9001:2016 – Systém managementu kvality (QMS)

Cílem zavedením této normy je ověření stanovených požadavků pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti. Zavedením normy dochází k potvrzení nastavených procesů  a možnost jejich neustálého zdokonalování, k optimalizaci nákladů ve společnosti díky efektivnímu hospodaření – snížení počtu neshodných výrobků, snížení výdajů za energie, za suroviny atd….

Nastavený systém dokáže lépe a pružněji reagovat na potřeby zákazníků, dodavatelů, ale dokáže i lépe reflektovat změny uvnitř společnosti. Více informací… 

ISO 14001:2016 – Systém enviromentální managementu 

Zvažujete zavedení moderního managementu, který je šetrný k životnímu prostředí? Systémově orientovaná norma, která definuje požadavky na systém enviromentálního řízení firmy: ISO 14001:2016. Tato norma je většinou zaváděna ve spojení s ISO 9001 jako integrovaný systém managementu. Není to však podmínka. Více informací… 

ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Současně Vám můžeme nabídnout další systémově orientovanou normu a to: ISO 45001:2018, která definuje požadavky na zajištění managementu při ochraně bezpečnosti práce. Výsledkem zavedení je systémové snižování rizik v oblasti ochrany bezpečnosti při práci a dodržování legislativních požadavků na ochranu bezpečnosti práce. Norma ISO 45001 je taktéž většinou zaváděna ve spojení s ISO 9001, jako integrovaný systém managementu. Pro více informací nás kontaktujte nebo odešlete dotaz přes vyplněný formulář. Více informací… 

ISO 9001:2016

Cílem zavedení normy ISO 9001 je nastavení  základních pravidel a budování správných postupů ve společnosti. Cílem je stabilní management procesů jehož výsledkem jsou  kvalitní výrobky nebo poskytované služby.
Norma ISO 9001 stanovuje požadavky, co vše organizace musí respektovat a jaké procesy musí mít zavedeny. Není přesně definován rozsah a forma realizace těchto požadavků. Díky tomu může být norma aplikována v malých i velkých firmách. Každá společnost si musí nastavit odpovídající rozsah a způsoby řešení požadavků tak, aby měly největší užitek a byly ku prospěchu celé společnosti. Proč zavést ISO 9001:

 • zvýšení image a prokázání  správného fungování vnitřních procesů organizace
 • možnost získat nové významné zákazníky
 • možnost účasti na více výběrových řízeních
 • další posun společnosti, získání přehledu o všech zavedených procesech ve společnosti a možnost jejich zlepšení
 • zdokonalení organizační struktury
 • zkvalitnění systému managementu
 • garance a stabilita výrobních procesů
 • možnost navýšení tržeb a zisků
 • zvýšení důvěry veřejnosti
 • stanovení odpovědností, pravomocí a kompetence zaměstnanců
 • snížení rizik spojených s podnikatelskou činností organizace
 • zlepšení plánování procesů ve společnosti
 • implementace moderních a inovativních procesů

Pro bližší informace o zavedení dokumentace a přípravě k certifikačnímu auditu nás kontaktujte přes elektronický formulář nabo přímo na email: zuzka@potrpo.cz.

Projednáme s Vámi detaily, ujasníme si Vaše  požadavky a připravíme pro Vás nabídku na míru. Neváhejte a buďte vždy o krok napřed!

 

ISO 14001: 2016

Cílem zavedení normy ISO 14001 je nastavení  základních pravidel a budování správných postupů ve společnosti v rámci ochrany životního prostředí.  Cílem je systém zlepšování činnosti společnosti vůči životnímu prostředí. Současně zabraňuje vzniku havárií, které jsou nežádoucí pro životní prostředí

.
Norma ISO 14001 Vám zajistí šetrný přístup a vztah k životnímu prostředí, naučí Vás dodržovat požadavky nutné pro tuto oblast.

Proč zavést ISO 14001:

 • současně s ISO 9001 a 45001 jako integrovaný systém managementu
 • prokázání  správného fungování vnitřních procesů organizace v rámci ochrany životního prostředí
 • možnost získat nové významné zákazníky
 • možnost účasti na více výběrových řízeních
 • snížení rizik, která vyplývají z nedodržení legislativních požadavků
 • využití energií, surovin jako správný hospodář
 • zvýšení důvěry veřejnosti
 • stanovení odpovědností, pravomocí a kompetence zaměstnanců v této oblasti
 • správné nakládání s odpady

Pro bližší informace o zavedení dokumentace a přípravě k certifikačnímu auditu nás kontaktujte přes elektronický formulář nabo přímo na email: zuzka@potrpo.cz.

Projednáme s Vámi detaily, ujasníme si Vaše  požadavky a připravíme pro Vás nabídku na míru. Neváhejte a buďte vždy o krok napřed!

 

ISO 45001:2018

Cílem zavedení normy ISO 45001 je nastavení  základních pravidel  pro zajištění managementu při ochraně bezpečnosti práce.  Cílem je  znalost dodržování legislativních požadavků a snížení rizik v oblasti bezpečnosti práce.

Norma ISO 45001 je systémový proces, kdy se zapojí management do řízení bezpečnosti práce. Je zde nutná znalost zákonných požadavků v oblasti ochrany zdraví při práci.

Proč zavést ISO 45001:

 • současně s ISO 9001 a 14001 jako integrovaný systém managementu
 • prokázání  správného fungování vnitřních procesů organizace v rámci řízení bezpečnosti při práci
 • snížení rizik, která vyplývají z nedodržení legislativních požadavků bezpečnosti práce
 • zvýšení ochrany pracovníků
 • zvýšení důvěry veřejnosti i pracovníků
 • stanovení odpovědností, pravomocí a kompetence zaměstnanců v této oblasti
 • snížení rizik nehod a havárií ve společnosti

Pro bližší informace o zavedení dokumentace a přípravě k certifikačnímu auditu nás kontaktujte přes elektronický formulář nabo přímo na email: zuzka@potrpo.cz.

Projednáme s Vámi detaily, ujasníme si Vaše  požadavky a připravíme pro Vás nabídku na míru. Neváhejte a buďte vždy o krok napřed!