Máte pocit, že je správné značení potravin stále více náročné z hlediska legislativních požadavků?

„Správné značení potravin je naše parketa!!!“

Provádíme konzultace a poradenství v oblasti zavádění výrobků na trh. Poradíme Vám s legislativním obsahem etikety potravin a doplňků stravy. Zkontrolujeme stávající etiketu a navrhneme správné řešení pro případ korektury. Provedeme Vám kompletní revizi etiket, včetně navržení obsahově a legislativně správných značení výrobků.

Nenechte se zaskočit neustálým upravováním pravidel a požadavků.

Rádi Vám pomůžeme vyznat se v této legislativní „džungli.“

Co vše by měla etiketa vlastně obsahovat?

Etiketa se dělí na 2 části na obsahovou hlavní a informační část – řídí se mnoha předpisy. Obsah etikety by měl být vždy pravdivý a čitelný. Mezi základní údaje zejména patří – název výrobku, výrobce (název a adresa), výživové (nutriční) hodnoty, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, složení (uvedeno sestupně), informace o obsažených alergenech a informace o určitých složkách potraviny. V zásadě by etiketa měla mít poutavý a atraktivní vzhled, neboť u většiny produktů právě etiketa sděluje informace o kvalitě produktu. Grafické zpracování etikety také hraje významnou roli při uvádění výrobku na trh.

Víte, jakými předpisy se máte řídit jako výrobce potravin?

Výrobci potravin jsou neustále tlačeni k dodržování nových předpisů. Nedodrží-li některý z aspektů, hrozí jim riziko kontrol ze stran dozorových orgánů. Následkem pak může být např. pozastavení výroby, nařízení stažení výrobku z trhu popř. jiné opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Výsledkem zjištění nedostatků ze strany státního dozoru pak může být nepříjemnost ve formě zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty.

Důležité je tedy dodržovat předpisy nejen EU např. Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ale i  vnitrostátní předpisy (např. komoditní vyhlášky), které nezřídka značení potravin doplňují.

Kdy a proč je nutná kontrola etikety?

Kontrola legislativní správnosti etikety by měla proběhnout vždy před jejím umístěním na produkt (tj. během grafického návrhu) a před uvedením potraviny do oběhu. Správnost etikety je potřeba kontrolovat i v průběhu výrobního procesu a to zejména, zdali nedošlo k její neúmyslné záměně  a výrobek tudíž je opatřen nesprávným označením. Včasné odhalení nedostatků, chybějících údajů či odhalení nesprávného umístěné etikety Vám ušetří mnoho zbytečných problémů a maximálně snížíte riziko nákladného stahování výrobku z trhu. Současně tím předejdete nespokojenosti zákazníka a to přeci nikdo nechce!

Pamatujte na to, že zajímavá etiketa upoutá oko spotřebitele a to Vám přeci jde!