„Správné značení potravin je naše parketa!!!“

Provádíme konzultace a poradenství v oblasti zavádění výrobků na trh. Poradíme Vám s legislativním obsahem etikety potravin a doplňků stravy. Zkontrolujeme stávající etiketu a navrhneme správné řešení pro případ korektury. Provedeme Vám kompletní revizi etiket, včetně navržení obsahově a legislativně správných značení výrobků.

Nenechte se zaskočit neustálým upravováním pravidel a požadavků.

Rádi Vám pomůžeme vyznat se v této legislativní „džungli.“

ŠKOLENÍ NA MÍRU – ZÁKLADY PRO  SPRÁVNÉ ZNAČENÍ POTRAVIN 

Školení je možné prezenční formou, ale i on-line. Můžeme se zaměřit na rozličná témata, dle druhu a podstaty Vašich výrobků.

Pro usnadnění  a urychlení zpracování nabídky nám zašlete okruhy témat na která by školení mělo být zaměřeno. Ušetří to práci nám a Váš čas bude plně  využit již na konkrétní dotazy.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo telefonicky.

 

DOPLŇKY STRAVY

Značení dle platné národní a evropské legislativy pro doplněk stravy, obohacená potravina, potravina pro zvláštní výživu. Notifikace a registrace speciální potraviny. Poradenství v oblasti bezpečnosti potravin pro tento segment potravin. Školení speciální potraviny, výživy a zbožíznalství.

Co vše by měla etiketa vlastně obsahovat?

Etiketa se dělí na 2 části na obsahovou hlavní a informační část – řídí se mnoha předpisy. Obsah etikety by měl být vždy pravdivý a čitelný. Mezi základní údaje zejména patří – název výrobku, výrobce (název a adresa), výživové (nutriční) hodnoty, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, složení (uvedeno sestupně), informace o obsažených alergenech a informace o určitých složkách potraviny. V zásadě by etiketa měla mít poutavý a atraktivní vzhled, neboť u většiny produktů právě etiketa sděluje informace o kvalitě produktu. Grafické zpracování etikety také hraje významnou roli při uvádění výrobku na trh.

Kdy a proč je nutná kontrola etikety?

Kontrola legislativní správnosti etikety by měla proběhnout vždy před jejím umístěním na produkt (tj. během grafického návrhu) a před uvedením potraviny do oběhu. Správnost etikety je potřeba kontrolovat i v průběhu výrobního procesu a to zejména, zdali nedošlo k její neúmyslné záměně  a výrobek tudíž je opatřen nesprávným označením. Včasné odhalení nedostatků, chybějících údajů či odhalení nesprávného umístěné etikety Vám ušetří mnoho zbytečných problémů a maximálně snížíte riziko nákladného stahování výrobku z trhu. Současně tím předejdete nespokojenosti zákazníka a to přeci nikdo nechce!

Pamatujte na to, že zajímavá etiketa upoutá oko spotřebitele a to Vám přeci jde!