HACCP neboli systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických a kontrolních bodů je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin, který napomáhá předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP je určen pro veškeré subjekty pracující v oblastech výroby, zpracování, manipulací a distribuci, skladování a prodejem koncovému spotřebiteli. Systém HACCP se skládá ze 7 hlavních bodů:

  • Provedení analýzy nebezpečí a rizik
  • Stanovení kritických kontrolních bodů
  • Stanovení znaků a kritických mezí pro kritické body
  • Sledování dosaženého stavu v kritických bodech
  • Stanovení nápravných opatření pro kritické body
  • Stanovení ověřovacích postupů
  • Vypracování dokumentace a vedení záznamů
zavedeni systemu kritickych bodu a poradenstvi

Naše společnost poskytuje přípravu a zavedení systému HACCP přesně na míru vaší provozovny. Specializujeme se zejména na výrobce, restaurace a obchody, pro které je zavedení systému HACCP nařízeno přímo na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. Součástí našich služeb je i kontrola provozu a výroby, zhodnocení plnění platných nařízení a kritérií. K problematice HACCP poskytujeme též konzultace o zavedení přímo na místě.