NAŠE ŘEŠENÍ DIGITÁLNÍ IFS

Na výrobce, dodavatele a zpracovatele potravinářských výrobků je z hlediska garance kvality a spolehlivosti kladen stále větší důraz. Dodavatelé certifikovaní v oblasti zajištění bezpečnosti potravin jsou často vyhledáváni obchodními řetězci i maloobchodníky a některé řetězce přímo certifikaci vyžadují.

Proto jsme ve spolupráci s IT společností ProHolding s.r.o. zabývající se digitalizací firem. vyvinuli níže uvedený on-line systém pro řízení IFS. Hlavním akcelerátorem pro tuto snahu bylo našim zákazníkům výrazně zjednodušit, zrychlit a částečně automatizovat procesy spojené s IFS tak, aby pro ně dodržování podmínek standardu a následné auditování bylo co nejsnazší.

Jak to probíhá?

 1. Nastudování IFS zákazníka
 2. Návrh řešení digitální podoby
 3. Implementace a zakázkové úpravy
 4. Zaškolení personálu
 5. Pilotní provoz

Co tím získáte?

 1. Pravidelné + ad-hoc kontroly
 2. Nápravná opatření a formuláře
 3. Nastavitelné alerty se zohledněním organizační struktury
 4. Archiv a trasabilita protokolů
 5. Možnost napojení na výrobní systém (ERP) a fyzické periferie (váhy, počítadla, teploměry apod.)

VÝHODY

Získáte digitální IFS a spolupráci s renomovanou IT společností zabývající se digitalizací.

multiplatfomně dostupná real-time data

zjednodušení a zrychlení auditů

okamžité notifikace expirace kontrol, neshod a závad

efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců

samostatný systém s možností napojení na ERP a fyzické periférie

široká škála čidel, vč. IoT

PROČ VYUŽÍT NAŠE ŘEŠENÍ

 • Získáte komplexní samostatný systém pro digitalizaci IFS, který funguje nezávisle na Vašem ERP
 • Zrychlení a zefektivnění interních a externích auditů
  • Transparentní a ucelené prokazování v rámci auditu
 • Komplexní modulové řešení
  • Zakázkový systém za nezakázkové ceny
  • Rychlé přizpůsobení změnám v IFS
 • Digitalizujte komplexně
  • Spolupráce s IT společností Pro Holding CZ, která se zabývá všeobecnou digitalizací firem
 • Jedinečné řešení, které nemá na trhu obdobu
 • Rychlá návratnost investice
  • Možnost využití dotačních titulů
 • Eliminace chybovosti automatizací a digitalizací administrativních procesů

O SYSTÉMU

 1. Pravidelné činnosti a kontroly
  • Systém disponuje výkonným nástrojem pro vytváření pravidelných činností. Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové činnosti, které je nutné pravidelně provádět a delegovat na konkrétní pracovníky. Kromě pravidelných činností lze vytvářet také jednorázové, které se spouští podle potřeby a nebo jako nápravná opatření. Pokud taková kontrola nebude včas provedena, nebo bude obsahovat nesoulad, může být nadřízený pracovník okamžitě informován. Jakékoliv dokončení pravidelné činnosti generuje protokol a ukládá do digitálního archivu.
 2. Formuláře a nápravná opatření
  • V systému lze vytvářet i jednorázové formuláře, které nemají povahu checklistů, ale jen pasivního zápisu téměř čehokoliv. Lze tak vytvářet také nápravná opatření a provázat je s činností, která nebyla dokončena jako vyhovující. Formuláře je možné designovat a přiblížit se tak reálné podobě aktuálně používaných formulářů.
 3. Napojení na ERP a periferie
  • Systém může fungovat izolovaně, ale také s napojením na výrobní software (ERP). Lze tak vyplňování záznamů o činnostech a kontrolách ještě více zrychlit a zejména eliminovat chyby. Je možné se například napojit na seznam pracovišť a pracovní příkazy, automaticky doplňovat informace o výrobku, šarži, normovanou hmotnost, toleranci apod. Díky možnosti napojení fyzických periferií lze snadno automaticky načítat např. teplotu (také z vozidel), hmotnost výrobku, množství, rfid kód atd.
 4. Digitální archiv protokolů, záznamů a trasabilita
  • Veškeré protokoly i formuláře jsou k dispozici v digitálním archivu. Lze je snadno a rychle vyhledat. Kromě jiného je možné filtrovat podle kodu výrobku, šarže nebo výrobní trasy a díky tomu rychle trasovat historii výrobku z hlediska IFS.
  • Dokumenty lze přímo posílat do e-mailu kontrolním pracovníkům, odběratelům, nebo komukoliv jinému. Takovéto dokumenty je možné digitálně podepisovat a garantovat jejich obsah a identifikovat osobu, která dokument schválila/vytvořila.

REFERENCE

Vetamix
Maso Brejcha

NÁHLED DO SYSTÉMU