Všeobecné  prohlášení GDPR

Potravinářské poradenství
Ing. Lukáš Nuhlíček
IČO:71383841
si považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů ve smyslu „Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, je:
Název: Ing. Lukáš Nuhlíček, Boháčova 865/6, Praha 11, 14900
IČO:71383841

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nabídek nebo námětů.

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu Potravinářského poradenství, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

VAŠE PRÁVA
Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

ŽIVOTOPIS
Pokud nám zašlete svůj životopis, buďte si jisti, že s údaji zacházíme dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo nám chcete zaslat svůj životopis, kontaktujte nás na adrese: lukas@potravinarskeporadenstvi.cz