BRC (British Retail Consortium)

BRC (British Retail Consortium)

Standard BRC  byl vyvinut sdružením britských maloobchodníků a to na základě požadavku vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti  a kvality potravin. Tato pravidla jsou řetězci vyžadována při výrobě potravin (výrobků) svých značek tzn. „private“ od jiných dodavatelů.

Jednoduše řečeno tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost potravin pro dodavatele a firmy, které zpracovávají potraviny, které následně dodávají do maloobchodních řetězců. Pro maloobchodníky to znamená nabídnout svým zákazníkům větší záruku kvality  a výrobních podmínek svých produktů.

Standard BRC je určen  nejen pro výrobce potravin tzv. privátních značek, ale i pro distributory a logistické firmy.

Výhody zavedení standardu BRC:

Splnění požadavků pro maloobchodní řetězce

Úspora provozních nákladů, snížení výdajů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů

Prokazatelné předložení plnění požadavků  na bezpečnost potravin nad rámec legislativních požadavků

Zaručení stability výrobního procesu a vysoké kvality produktů

Zvýšení důvěry kontrolních orgánů i široké veřejnosti